Yaşam Cad. Neorama Plaza Kat:15 Tel: 0312 220 1015
Prof. Dr. Ahmet AkmanPROF. DR.AHMET AKMANGlokom, Katarakt ve Göz Hastalıkları Uzmanı
GÖZ İÇİ LENSLER

Akıllı Lensler

Akıllı Lensler

Akıllı Lens Hakkında Hastalara Anlatılmayan Gerçekler

Ülkemizde özel bazı göz merkezleri tarafından bir mucize olarak anlatılan akıllı lens nedir? Gerçekler anlatıldığı gibi midir? Bu sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım.

İlk olarak akıllı lensler, dünyanın hiçbir yerinde akıllı lens olarak adlandırılmamaktadır, bu ülkemizde ortaya atılan etik olmayan bir pazarlama yöntemidir. Akıllı lens denilen trifokal lensler, ileri yaşta (60 yaş ve üzeri) katarakt yani kendi göz merceği bozulan hastalara yapılan ameliyatta konulan bir mercek türüdür. Üç odaklı bu mercekler sayesinde katarakt ameliyatı olan hastalar, yakın orta ve uzakta gözlük ihtiyacı duymamaktadırlar.

İstisnai bir durum olarak da 45-50 yaş sonrası hastalara, katarakt oluşmadan, katarakt ameliyatı yapılarak bu tür lensler takılabilmektedir ancak bu uygulama dünyada çok yaygın değildir, çünkü bu lenslerin yarattığı bir çok sakınca vardır. İnsan gözü 45 yaş sonrası yakını görmeyecek şeklide yatırılmıştır ve insan yapısı hiçbir yöntem ve ameliyat bize gençliğimizdeki yakın görmesi kalitesini sağlayamaz.

akıllı lensler nedir?

Akıllı lensler, yakını gözlüksüz gösterseler de uzak görmede kontrast kaybı ve gece görmede ışıklar da dağılma gibi problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle gözünüzün uygunluğu yanı sıra bu bilgilerinde doğru anlamamız çok önemlidir. Bu tür bir cerrahiye karar verecek olan hastalara önerim, akıllı lens diye reklam ve kampanya yapan merkezlerden uzak durmalı, konuyu tıbbi etiğe uygun ve ticari çıkarları değil hasta yararını düşünerek karar verecek, akademik geçmişi olan bir uzmana danışmalarıdır.

Unutmayın ki kalan ömrünüzde görmeniz bu ameliyata bağlıdır ve bu ameliyatların geri dönüşü yoktur.

Ülkemizde bu tür lensleri ilk uygulayan, birçok doktora uygulanması konusunda eğitim veren ve bu konuda Amerikan Göz Akademisi ve Amerikan Katarakt ve Refraktif Cerrahlar Birliği tarafından Amerikalı doktorların okuması önerilmiş uluslararası yayınları olan bir göz profesörü olarak size önerim, çeşitli yerlere mail yada mesaj atarak fiyat sormanız değil, önce muayene olarak bu lenslerin fayda ve zararlarını öğrenmemiz buna göre karar vermenizdir.

Muayene etmediğimiz bir hastaya uygunluk veya fiyat bilgisi vermek, hem etik, hem de kanuni açıdan doğru değildir. Bizi 0 546 6168483 den arayıp randevu alabilirisiniz.

Akıllı Lensler Nedir? (Çok Odaklı Göz İçi Lens)

Gözümüzün odaklama gücünün %70’i saat camı şeklindeki kornea tabakasından, kalan %30’uda göz merceğimizden sağlanır. Göz merceğimize biz gençken odaklama gücünü gerektiğinde değiştirerek hem yakına hem de uzağa odaklama yapabilecek kapasitededir. Ancak 45 yaştan itibaren bu odak değiştirme kapasitesi azalır ve yakın görme ve okuma zorluğu başlar. İnsanlar yakını okuyabilmek için yakın gözlüğü takmak zorunda kalırlar. Yaş ilerledikçe odaklama kapasitesi azalmış göz merceği, daha da bozularak saydamlığını kaybeder ve katarakt oluşur. Artık hem yakın hem uzak görme bozulmuştur. Bazen katarakt gelişimi döneminde uzak görmesi bozulan hastalar bir dönem yakını gözlüksüz görseler de bu geçici bir durumdur ve kataraktın ilerlediğinin habercisidir.

Kataraktın tedavisi bozulan göz merceğinin ameliyatla eritilip alınması ve yerine suni mercek takılmasıdır. Suni mercekler yada göziçi lensler, plastikten yapılmış, göz içine yerleştirilen ve ömür boyu kataraktın yerini alan cihazlardır. Çeşitli türleri vardır, tek odaklı olanlar, uzakta gözlüksüz görme sağlarken yakını görmek için gerekli ek odaklama gücü yakın gözlüğü ile sağlanır.

Son yıllarda akıllı mercek olarak reklamı yapılan lensler ise, aslında akıllı olmayıp üç odağa sahip olan göziçi lensleridir. Bu üç odak sayesinde, uzak, orta (bilgisayar ve telefona bakma) ve yakın (okuma) mesafelerinde gözlüksüz görme sağlayan, bir anlamda üç farklı merceğin içi içe yapıştırıldığı göziçi lenslerdir.

Göz İçi Akıllı Lens Tedavisi

Göziçi akıllı lens tedavisi, temelde kataraktı olan hastalarda katarakt ameliyatı sırasında tek odaklı göziçi lensleri yerine, yukarıda anlatılan akıllı çok odaklı lenslerin konulması durumudur. Bu sayede hasta katarakt ameliyatı sonrasında gözlük ihtiyacı duymaz.

göz içi lensler2 Trifokal Mercek Odak Mesafeleri

Bir diğer uygulamada, gözlük kullanmak istemeyen 45 yaş üstü hastalarda lazerle yapılan ve göz çizme denen işlemin uygun olmaması nedeni ile, katarakt henüz gelişmemiş olmasına rağmen erken katarakt ameliyatı yapılarak, akıllı üç odaklı göziçi lens yerleştirilmesi ile gözlüksüz hayatın sağlanmasıdır.

Bu yönteme “clear lens extraction” saydam lens çıkarılması denilmektedir. 45 yaş sonrası bireylerin yakını, orta mesafeyi ve uzağı gözlüksüz görmesini sağlayacak tek yöntemdir.

Akıllı Lens Ameliyatı

Akıllı lens ameliyatı fakoemülsifikasyon yöntemi ile yapılan bir katarakt ameliyatıdır. Kataraktı olan hastalarda zaten yapılacak olan ameliyatta normal tek odaklı lens yerine akıllı çok odaklı lens yerleştirilmesi ile yapılır.

Kataraktı olmayan ve gözlük kullanmak istemeyen 45 yaş üstü hastalarda da aynı ameliyat ve lens uygulaması gözlüksüz bir yaşam sağlamak amacı ile yapılmaktadır.

Bu ameliyatın başarılı olması çok titiz ameliyat öncesi ölçümlere, tecrübeli bir doktorun yapacağı hesaplarla mercek numarasının doğru hesaplanmasına, özenli ve temiz bir hastanede tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına bağlıdır.

Akıllı Lens Ankara

Prof. Dr. Ahmet Akman akıllı lensler (üç odaklı) lensleri yıllardır hastalarına uygulamakta olan, uluslararası konferans ve kongrelerde bu tür lens uygulamaları konusunda ders anlatan, akıllı lensler konusundaki bilimsel yayınları Amerikan Göz Akademisi tarafından, kendi web sitesinde editörün seçimi olarak Amerikalı doktorlara okuması önerilmiş, tecrübeli bir akademisyendir. Çeşitli ülkelere akıllı lensler ve astigmatlı lensler konusunda eğitim vermek üzere davet edilmektedir.

Ankarada ki kliniğinde katarakt cerrahisi ve akıllı lens uygulamaları konusun da hizmet vermektedir.

göz içi lenslerGöziçine Yerleştirilmiş Akıllı Trifokal Mercek

Akıllı Lens Markaları

Dünyada yüzlerce göziçi lens üreticisi olsa da, ABD ve Avrupa da uygulama izni olan FDA onayı almış, üç odaklı mercek üreticisi az sayıdadır. Bunların başında Amerikan Alcon ve Alman Zeiss firmaları gelmektedir. Ayrıca ülkemizde VSY firması da bu tür lensler üretmektedir.

Alcon firmasının trifokal lensinin adı Panoptix, Zeiss firmasının ki AT Lisa trifokaldir. Prof. Dr. Ahmet Akman akıllı lens ameliyatlarında FDA onaylı Amerikan üretimi Alcon Panoptix ve Alman üretimi Zeiss trifokal lensleri kullanmaktadır.

Akıllı Lens Ücreti, Akıllı Lensler Ne Kadar?

Akıllı lensler normal ve astigmatlı olmalarına, numaralarına ve firmalarına göre çeşitli fiyatlara sahip olmaktadırlar, ancak tek başına fiyatları değil, katarakt ameliyatı ile göze konulduklarından tüm ameliyat maliyeti önemlidir.

Akıllı Lens Ameliyatı Fiyatları 2019

Tecrübeli bir merkezde, öğretim üyesi seviyesinde tecrübeli bir cerrahın uyguladığı, FDA onaylı Alcon veya Zeiss marka akıllı lenslerin kullanıldığı, ameliyatın tek kullanımlık malzeme ile yapıldığı, tüm göz koruyucu malzeme ve cihazların yine ABD ya da Avrupa üretimi olduğu merkezlerde bu cerrahinin maliyetinin %50 sinden fazlası malzeme ve lens maliyetedir.

Daha düşük fiyat uygulanması ancak uzak doğu ya da Hindistan üretimi ameliyat malzemeleri, bazı malzemelerin tek kullanımlık olmaması ya da bazı göz koruyucu ilaçların az yada kalitesiz kullanımı sonucu mümkün olabilmektedir. Bu ameliyattan bir iki bin lira tasarruf etmeye çalışırken ortaya çıkabilecek problemler hayat boyu görme kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Bu sorunların düzeltilmesinin maliyeti çok yüksek ve bazen imkansızdır. Gözlerinize yapacağınız yatırım kalan ömrünüzde görme kalitenize yansıyacaktır. En hassas duyu organımız, dünyadaki en kaliteli malzemeleri, en iyi ameliyat şartlarını hak etmektedir.

Katarakt Ameliyatında Akıllı Lens

Katarakt ameliyatında akıllı trifokal lens uygulaması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Aslında gözü uygun olan her hasta için ideal seçenektir. Ancak maliyetler ve SGK tarafından tam maliyeti karşılanmıyor olması nedeni halen ameliyatların küçük bir bölümünde uygulanmaktadır. Maliyetini karşılamak isteyen hastalarda gözünde uygun olması durumda en iyi seçenektir.

Akıllı Lensleri Devlet, SGK Karşılıyor mu?

Ne yazık ki, ne ülkemizde ne de diğer ülkelerde akıllı lensler devletler ve SGK gibi kurumlar tarafından karşılamamaktadır. Bunun sebebi kısıtlı kaynaklar ve henüz hantal bürokrasinin bu lenslerin sağladığı faydaları kavrayamamasıdır. Ancak nasıl iyi bir gözlük çerçevesi ve camı almak gerektiğinde kendi bütçemizden gözlükçüye para ödüyorsak, katarakt ameliyatında da devletin ödediği düşük ücretlerin üzerine yapacağımız katkının ömür boyu görme kalitemiz için önemli olduğunu unutmamalıyız.

Akıllı Lens Uygulamasının Zararları veya Yan etkileri var mı?

Uygun olmayan gözlere takılması durumunda, görme kalitesi düşüklüğü, ışık paralaması, gece göz kamaşması ve benzeri sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Akıllı Trifokal lensleri sık uygulayan Prof. Dr. Ahmet Akman gibi tecrübeli cerrahlar, kimlere kesinlikle uygulanmaması gerektiğine muayene sırasında kolayca karar verebilmektedir.

Akıllı Lensin Yararları ve Avantajları

Katarakt ameliyatı sonrasında yakını, orta mesafeyi ve uzağı gözlüksüz görmeyi sağlarlar. Bireyler özellikle, telefonu çaldığında, markette bir fiyatı okumaya çalıştığında, evinde kitabını okurken yakın gözlüğü aramak zorunda kalmazlar.

Akıllı Kontakt Lensler

Kontakt lens göziçi lensi gibi ameliyatla değil, göz üstüne dışardan takılan sabah takılıp gece çıkartılan lenslerdir. Kontakt lenslerinde bifokal olanları vardır. 45 yaş üstü bireylerden uzak için kontakt lens kullananlar bu tür kontakt lensler verildiğinde ayrıca kontakt lens üstüne yakın gözlüğü takmak zorunda kalmazlar. Yakını da aynı kontakt lens ile görebilirler.

Akıllı Lens Miyop

Miyoplarda da akıllı lensler uygulanabilmektedir. Ancak bu uygulama 45 yaş sonrası için tercih sebebidir. Genç miyoplarda excimer lazer ile yapılan LASİK cerrahisi, gözdışı bir cerrahi olmasının sağladığı düşük riskler sebebi ile ilk seçenektir.

Göz içi Akıllı Lens Kimlere Uygulanır?

Temelde kataraktı olup katarakt ameliyatı olacak bireylerden gözü uygun olanlara uygulanır. Hangi gözün uygun olduğuna doktorunuz muayene sırasında karar verir. Ayrıca 45 yaş üstü kataraktı olmayıp yakın ve uzakta kullandığı gözlükten kurtulmak isteyenlere de uygulanmaktadır.

Akıllı Lens Kullanıcı Yorumları

Web sitemizde ve videolarımızda akıllı lens uyguladığımız hastalarımızın yorumlarını bulabilirsiniz.

 • A
  Alidemiryoney15.10.2019

  Fiyat aralığı (minumum-maksimum) nekadardır?

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Hastanın göz özelliklerine göre değişmektedir. göz başına Alcon Panoptix için 10000 ile 15000 arası tahmini bir fiyattır.

 • A
  Ayhanvu11.10.2019

  Merhaba doktor bey ben 55 yaşındayım İZMİR de yaşıyorum. sağ göz +4.50/-3.25 15' sol göz +5.00/-3.75 170' göz bozukluğum var.Trifokal akıllı mercek tedavisi olmayı düşünüyorum ancak bana maliyeti üç aşağı beş yukarı ne olur onu öğrenmek istiyorum.Bilgi alabilirsem çok sevinirim.

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Merhabalar, Gözünüzü muayene etmeden bir şey söylemek zor ancak astigmatınız mevcut. Panoptix Torik gerekekir gibi durutour göz başına 13-14 bin Tl arası tutacaktır herşey dahil fiyatı

 • Y
  Yaşlı08.10.2019

  Solgözümde katarak oluştu. Akıllı mercek ameliyet fiyatı nekadardır. Ssk emeklisiyim.

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Merhabalar, Gözünüzü muayene etmeden bir şey söylemek zor o nedenle sadece tahmin olarak, göz başına 10-15 bin TL arası tutacaktır herşey dahil fiyatı

 • H
  Hataylı195504.10.2019

  İyi günler diliyorum.Distoni hastasıyım;boynumda titreme var.Göz muayenexsinde gözümde katarak başlangıcı olduğunu söylediler.sol gözüm yakını görüyor uzağı ğölgeli görüyor.sağ gözüm yakını görmüyor uzağı normal görüyor.Gözüme akıllı lens uygulaması yapılabilinirmi?boynumdaki titreme operasyonu etkilermi?bilgi verirseniz sevinirim.Teşekkürler.

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Titreme etkilemez ancak muayene etmeden uygun olup olmayacağını söylemek mümkün değil.

 • Y
  Yakulix22.09.2019

  Hocam kolay gelsin, en kaliteli lens ile yapılan ameliyatda maliyet ne kadardir?

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Gözünüzün durumuna göre seçilmesi gerekiyor, buna göre 5 ile 14 bin lira arasında Alcon mercek ameliyat fiyatları herşey dahil olarak.

 • T
  Tolga Orhan22.09.2019

  Merhaba Hocam. ben 40 yasinda ve irsi tabiriyle hipermetrop hastasiyim yaklasik 25 yildirda gözlük ve lens kullandim. ilk 13 14 sene boyunca sadece +3.00 numara kullandim ama daha sonra bu numaralar degismeye basladi. su anda da gözlerim 4.00 4.50 araliginda ve 0.50 1.00 araligida astigmat mevcut ve maalesef yasim daha genc olmasina ragmen sol gözümde katarakt baslangici tanisi kondu.. elbette gerekli tam tani icin muayeneniz sart ama benim sorum bu göz ici lens ameliyatinin maliyeti iyi ihtimal veya kötü ihtimalle nekadar oldugu. elbette yillar icinde gözlüge ve camlara verilecek paralari ve hayat kalitesini düsününce kiyaslama bile yapilamaz ama en azindan asagi yukari hazirlamam gereken miktari bilirsem bu islemi yaptirmam icin zamani daha iyi degerlendire bilirim. ve uzun zamandir sizi takip ediyorum ve güveniyorum. bu yüzden size sormak istedim. saygilarimla. Tolga ORHAN

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Mesajınızı yurtdışında olduğum için geç gördüm. Anlatığınız kadarı ile uygun bir adaysınız ancak muayene etmeden söylemek zor. Panoptix Alcon lens kullanıldığında ameliyat fiyatı 11-13 bin Tl bir göz herşey dahil oluyor.

 • T
  Tuanaruzgar18.09.2019

  Akilli lens fiati nekadar

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Mesajınızı yurtdışında olduğum için geç gördüm. Muayene etmeden söylemek zor. Panoptix Alcon lens kullanıldığında ameliyat fiyatı 11-13 bin Tl bir göz herşey dahil oluyor.

 • B
  Betül Türkmen18.09.2019

  Akıllı lens için fiyat nedir

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Mesajınızı yurtdışında olduğum için geç gördüm. Muayene etmeden söylemek zor ama eğer herseye uygunsa Panoptix Alcon lens kullanıldığında ameliyat fiyatı 11-13 bin Tl bir göz herşey dahil oluyor.

 • S
  Samidolek17.09.2019

  Merhaba Yaşım 59 sgk emeklisiyim. Tip 2 diyabetim var (sadece ilac desteği var) yaklasık 10 yıldır. Açlık şekerim 200-230 . yakın ve uzak gözlük kullanıyorum yakın 3.5 uzak 2 derece. Akıllı lens uygulanabilirmi.. Uygulanırsa olumsuz etkileri olabilirmi.. Fiyat olarak ortalama bir maliet verebilirmisiniz. Tşk.

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Mesajınızı yurtdışında olduğum için geç gördüm. Muayene etmeden söylemek zor ama eğer herseye uygunsa Panoptix Alcon lens kullanıldığında ameliyat fiyatı 11-13 bin Tl bir göz herşey dahil oluyor.

 • M
  Mac0616.09.2019

  Sayın Ahmet bey; ben 67 yaşındayım 17 haziran 2019 da bir üniversite hastanesinde, katarak ameliyatı oldum ve sol gözüme panoptix + 21.0 GİL takıldı.Sağ gözüm bir kaza sonucu hiç görmemektedir..Ameliyattan 15-20 gün.yazıları ve cisimleri net ama gölgeli görüyorum.Doktorum, gözümün adaptasyon sorunu yaşadığını ve 6 ay sonra normale döneceğini bildiridi. 3 ay geçmesine rağmen en ufak bir düzelme belirtisi göremiyorum,gerçekten 6.ayın sonunda gözümün görmesi normale dönermi.Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum.Saygılarımla

  PROF. DR. AHMET AKMAN

  Geçmiş olsun, Muayenenizi yapmadan böyle bir durumda hiçbir yorum yapmak mümkün değil. Siz mi alışamadınız bir sorun mu var gözünüz görerek ancak cevaplayabilirim.

SORU SOR
BLOG
TÜM YAZILAR
Prof. Dr. Ahmet AkmanProf. Dr. Ahmet AkmanGlokom, Katarakt ve Göz Hastalıkları Uzmanı
0312 220 10150546 616 8483